Cenovnik stupa na snagu od 07.08.2012.

Cenovnik obuhvata isključivo medicinsku uslugu iz oblasti opšte medicine na Vaš zahtev, ukoliko usluga nije obuhvaćena ugovorom gde se decidno mora navesti koje su usluge opšte medicine uključene u cenu osim redovnih pregleda,praćenja klijenta i vođenje medicinskih kartona klijenta.

1. Pregled lekara opšte prakse ( vandredno na zahtev ) – 1.800 din

2. Pregled lekara opšte prakse na terenu – 5.300 din

3. Izveštaj lekara o stanju pacijenta na zahtev – 3.000 din

4. Konsultacije lekar opšte prakse jedan /1/ čas – 1.800 din

5. Konsultacije lekar opšte prakse do trideset /30/ minuta – 5.900 din

6. Klistiranje – 3.000 din

7. Ambulantna intervencija mala /obrada rane,obrada dekubitusa,ušivanje malo/ – 4.800 din

8. Malo previjanje sa Steril – stripom – 700 din

9. Malo previjanje sa kompletnim materijalom – 1.100 din

10.Srednje previjanje sa kompletnim materijalom – 1.600 din

11. Veliko previjanje sa kompletnim materijalom – 2.700 din

12. Previjanje bez materijala malo – 250 din

13. Previjanje bez materijala srednje – 500 din

14. Previjanje bez materijala – 750 din

15. Previjanje u kontinuitetu za mesec dana /30/ malo – 4.500 din

16. Previjanje u kontinuitetu za mesec dana /30/ srednje – 7.500 din

17. Previjanje u kontinuitetu za mesec dana /30/ veliko – 11.350 din

18. Davanje injekcije – 400 din

19. Zamena običnog katetera – 1.400 din

20. Zamena silikonskog katetera – 2.700 din

21. AT zaštita 1.900,00 din – 1.900 din

22. Davanje infuzije – 1.500 din

23. Davanje infuzije,dugotrajnije,po satu / od dve i više u danu / – 1.100 din

24. Davanje kiseonika po jednom /1/ času – 1.280 din

25. EKG Snimanje – 1.400 din

26. Najam invalidskih kolica po danu /24č/ – 300 din

27. Najam princeze po danu /24č/ – 300 din

28. Najam hodalice po danu /24č/ – 150 din

29. Prevoz sanitetom lokal Beograd u pravcu – 3.500 din

30. Prevoz sanitetom u oba pravca uključeno čekanje /30/ min –  7.500 din

31. Čekanje saniteta po satu /60 min/ vozač –  1.500 din

32. Prevoz sanitetom van Beograda po jednom pređenom kilometru u pravcu –  60 din

33. Pratnja lekara u sanitetu po satu/1č/ van Beograda –  1.200 din

34. Pratnja sestre u sanitetu po satu/1č/ van Beograda –  800 din

35. Pratnja lekara u sanitetu po satu/1č/ lokal Beograd –  2.200 din

36. Pratnja sestre u sanitetu po satu/1č/ lokal Beograd –  1.600 din

37. Merenje šećera u krvi – 120 din

38. Profil šećera u krvi –  1.590 din

39. Ispiranje uha –  1.190 din

u Beogradu 07.08.2012.

D I R E K T O R: Aleksandra Milovanović s.r.