Mnogo brže nego do bilo koje banje u Srbiji..

Dnevni boravak u ustanovi Holiday House je moguć svim danima u nedelji u vremenu od 07 do 17h ili 24 časa. U posebnim slučajevima u dogovoru sa recepcijom, ovaj rok se može produžiti.
Mi smo registrovana ustanova socijalne zaštite čiji su objekti opremljeni tako da u njima mogu boraviti stara i iznemogla lica, ali i sredovečna gospoda sa medicinskim nadzorom od 24 časa…

Povratak na prethodnu stranu

Odmarajte se kod nas…