Broj rešenja ministarstva za socijalni rad i politiku R.Srbije

Petlovo brdo br.022-02-000013/2012-19
Stara Lipovica br.022-02-000021/2012-19

Broj rešenja ministarstva zdravlja R.Srbije

Petlovo brdo br. 53-00-000166/2012-07
Stara Lipovica br.53-00-00011/2013-07