I paket

– (paket osnovnih medicinskih intervencija) 

davanja: infuzija; injekcija ( i.m, s.c, i.v- bolus) plasiranje urinarnog katetera i zamena istogzamena kese (kolostoma), vakcinacija (npr. vakcina protiv sezonskog gripa, AT zaštita), EKG merenje glikemije u slučaju pogoršanja opšteg stanja, klistiranje, vađenje krvi, ispiranje ušiju, aspiracija.

II paket

– (prevencija i lečenje dekubitalnih rana i sprečavanje drugih komplikacija kod nepokretnih osoba) 

prevencija dekubita (primena antidekubitalnog  dušeka, jastuka, đevreka), lečenje dekubitalnih rana (svakodnevni pregledi,  previjanje, okretanje u postelji), podizanje u postelji, pokušaj vertikalizacije, plasiranje i zamena urinarnog katetera. Uz ovaj paket postoji mogućnost doplate fizikalne Th (masaža, vežbe disanja, kineziterapija) 3 puta nedeljno.

III paket

– (paket namenjen pulmološkim bolesnicima – Astma, HOBP…)

 inhalacije, aspiracije, primena O2 Thinfuzije (Aminofilin, Lemod – solu) u cilju lečenja osnovne bolesti, fizikalna Th (vežbe disanja, vertikalizacija, nakon saniranja akutnih tegoba).

IV paket

– (paket namenjen dijabetičarima)

 HDR (ishrana prilagođena korisnicima sa DM) aplikacija insulina svakodnevno praćenje zdravstvenog stanja obolelih od dijabetesa (brzo reagovanje u slučaju hipoglikemijske krize) merenje glikemije jednom nedeljno profil šećera (glikemije) u krvi, jednom mesečno merenje HbA1C jednom u 3 meseca.

V paket

– paket namenjen korisnicima obolelim od demencije ili od drugih neuropsihijatrijskih  oboljenja 

predavanje zahteva za tuđu negu i pomoć, pregled, psihologasanitetski prevoz na dan javljanja komišiji za tuđu negu i pomoć predavanja na temu demencije i drugih neuropsihijatrijskih poremećaja

. Uz ovaj paket postoji mogućnost doplate fizikalne Th 

(masaža, vežbe disanja,  kineziterapija 3 puta nedeljno).

VI paket

– paket namenjen nepokretnim korisnicima 

(Stanja nakon preloma – lečenih operativno ili neoperativno, osobe sa invaliditetom – nakon amputacije ekstremiteta, Parkinson, uznapredovale forme demencije…), fizikalna th ( masaža, vežbe disanja, podizanje u postelji,kineziterapija, vertikalizacija) 3 do 4 puta nedeljno obuka u cilju sigurnijeg hoda – korišćenje ortopedskih pomagala,…korišćenje intenzivnog kreveta, plasiranje i zamena urinarnog katetera. Uz ovaj paket besplatno se dobija paket broj II.

Uz bilo koji od paketa postoji mogućnost doplate pelena na mesečnom nivou, bez obzira na broj utrošenih pelena 

Odabir 2 paketa obezbeđuje: 

odlazak u nadležni DZ i podnošenje lekarskih izveštaja ordinirajućem lekaru,podizanje recepata na mesečnom nivou, dolazak pedikira,troškove participacije (prilikom podizanja recepata) snose srodnici

. Odabir 3 paketa obezbeđuje: 

mogućnost odlaska u nadležni DZ i podnošenja lekarskih izveštaja ordinirajućem lekaru, podizanje recepata na mesečnom nivou, dolazak pedikira, besplatan sanitetski prevoz u nadležnu ustanovu u slučaju urgentnih satnja i dugih potreba (odlazak na specijalističke preglede, stomatologu).